Privacy

Privacyverklaring Stichting Liet ’91

De verklaring is hier te downloaden in pdf formaat

Stichting Liet ’91 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Postadres: Mando Bercystraat 3, 8919 BE Leeuwarden
 • E-mailadres: secretarisliet@gmail.com
 • Telefoonnummer: 06-54693301
 • KvK-nummer: 01148283
 • Btw-nummer: 80458874B01

Deze privacyverklaring geeft inzicht in het gebruik van persoonsgegevens op www.liet.nl en alle aan deze website gerelateerde domeinen.

Toepasselijkheid:

Deze verklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt of op enige andere wijze met de website communiceert.

Naleving:

Stichting Liet ’91 verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven en zorgt voor passende beschermingsmaatregelen.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via email: secretarisliet@gmail.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 17 januari 2024.


1. Welke gegevens worden verwerkt

Bij gebruik van onze website of diensten kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Auteursrechten

2. Doel van de verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Adressering en bevestiging van deelnames.

Grondslag voor verwerking:

 • Toestemming van de gebruiker.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting.
 • Bescherming van vitale belangen.
 • Taak van algemeen belang of openbaar gezag.
 • Behartiging van gerechtvaardigde belangen.

3. Ontvangers van de persoonsgegevens

Gegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens worden nooit voor commerciƫle doeleinden verkocht.

4. Bewaartermijn van de gegevens

Gegevens worden niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk, tot maximaal 1 jaar.

5. Rechten van de gebruikers

Gebruikers hebben recht op:

 • Informatie: Een duidelijke uitleg over hoe hun gegevens worden verwerkt.
 • Inzage: Toegang tot de verzamelde persoonsgegevens.
 • Rectificatie: Correctie van onjuiste gegevens.
 • Gegevenswissing: Verwijdering van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden.
 • Overdraagbaarheid: Overdragen van gegevens in een gestructureerde vorm.
 • Bezwaar: Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Klachtrecht: Indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Stichting Liet ’91 via de bovenstaande contactgegevens.

Partners

LIET WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE PARTNERS: